IMG00333-20110308-1007.jpg  

 

這隻麋鹿也是材料包,

剛做好時,阿姨還以為他是狗~~~~

吼~他只是把角藏在耳朵後面啦!!!!!!!!!

 

 

後來,他去陪一個大美女去了~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    米璐 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()